9:00 - 17:00

Час роботи Пн - Пт

+38067 318 7786

Номер для безкоштовної консультації

Facebook

Втрачено документ про освіту?

          Якщо Ви втратили документ про освіту, можна отримати його дублікат. Для цього необхідно звернутися до учбового закладу (або його правонаступника), де навчалися із заявою про отримання дублікату. У заяві потрібно зазначити особисті відомості, рік закінчення учбового закладу та причину втрати документа про освіту. Учбовий заклад замовляє дублікат через Єдину державну електронну базу з питань освіти....

Читати далі

Якщо дитину не повернули з-за кордону через місяць?

           За умисне порушення місячного строку перебування дитини за межами України, у разі самостійного вивезення дитини за кордон тим з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання цієї дитини, встановлено адміністративну відповідальність. Стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн). Окрім цього, той, хто вивозив дитину втратить на рік право виїзду за кордон з дитиною, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків....

Читати далі

Хто повинен складати штатний розпис?

           Відповідно до ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає штатний розпис для своїх працівників. Штатний розпис складається працівником, до посадових обов'язків якого, входить підготовка проектів наказів, і узгоджується відповідно до організаційної структури підприємства керівниками інших структурних підрозділів (головним бухгалтером). Спочатку штатний розпис візується керівниками всіх структурних підрозділів, далі підписується керівником кадрової служби (інспектором з кадрів) та головним бухгалтером, а потім затверджується наказом (розпорядженням) керівника підприємства....

Читати далі

Як отримати спадок в Україні, якщо людина за кордоном?

             Чинне законодавство передбачає однаковий порядок спадкування майна для громадян України (в т.ч. для тих, які знаходяться за кордоном) та іноземних громадян, і єдиний термін прийняття спадщини – 6 місяців. Для прийняття спадщини особа має подати заяву на вступ у спадщину. Це можна зробити особисто або надіслати заяву поштою. Підпис на заяві, яка надсилається поштою має бути завірений нотаріально. До заяви додаються документи, перелік яких може змінюватися залежно від виду та обсягу спадку, наприклад: паспорт спадкоємця, свідоцтво про смерть спадкодавця, правовстановлюючі документи на спадкове майно, документи для вступу в спадщину за заповітом  або за законом...

Читати далі

Як отримати компенсацію за відпустку?

             Компенсацію за невикористану відпустку можна отримати повністю при звільненні. Крім того, часткову компенсацію сплачують виключно за бажанням працівника (від нього має бути заява на компенсацію за невикористану частку відпустки). При цьому працівник повинен досягнути 18-ти років і використати мінімальну тривалість щорічної та додаткової відпустки — 24 календарні дні. Розрахунок за невикористану відпустку відбувається аналогічно розрахунку відпускних. Дні невикористаної щорічної відпустки визначаються пропорційно відпрацьованим дням....

Читати далі

Немає чим сплачувати зарплату чи є відповідальність?

          Так, стаття 265 Кодексу законів про працю України передбачає, що юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць або виплата їх не в повному обсязі. Штраф нараховується у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення відповідного порушення....

Читати далі

Якщо дитину ображають однокласники, як їх покарати?

          Якщо Ваша дитина скаржиться на насильство з боку однокласників, необхідно звертатися до територіальних підрозділів Національної поліції із заявою для встановлення усіх обставин та притягнення винних осіб до відповідальності. Можна звернутись і до територіального управління освіти для проведення розслідування разом з адміністрацією школи із залученням психолога. Дитина у віці до 14 років має часткову цивільну дієздатність і за будь-який її вчинок, пов'язаний із заподіянням шкоди, відповідатимуть батьки. У віці від 14 років до 16 років дитина несе кримінальну відповідальність, якщо завдала іншій особі серйозні травми. А з 16 років дитина несе повну відповідальність за вчинені нею...

Читати далі

Чи має колишня дружина сплачувати кредит за чоловіка?

          Дружина зобов’язана сплачувати кредитний борг чоловіка у разі, якщо вона безпосередньо брала участь у договорі позики, наприклад: дружина є одержувачем за договором кредитування; договір передбачає солідарну відповідальність; спільне майно використовувалось в якості застави; кредитний договір укладений і гроші витрачені в інтересах сім’ї. В усіх інших випадках дружина не зобов’язана сплачувати кредитну заборгованість чоловіка....

Читати далі

Чи зберігається за присяжним зарплата на роботі?

          За час виконання обов’язків присяжних у суді, їм сплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, сплачуються добові. Тому, за цей час зарплата за основним місцем роботи йому не нараховується, але зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання таких обов’язків не допускається....

Читати далі

Як отримати учбову відпустку?

          Трудове законодавство зобов’язує роботодавця сприяти працівникам, які навчаються та створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Таким працівникам надається додаткова відпустка у зв’язку з навчанням. Перелік видів навчальних закладів та період, на якій надається додаткова оплачувана відпустка містять Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки». Роботодавець на підприємстві будь-якої форми власності  зобов’язаний надати відпустку у зв’язку з навчанням на підставі виклику на сесію, оформленого учбовим закладом відповідно до вимог законодавства....

Читати далі