9:00 - 17:00

Час роботи Пн - Пт

+38067 318 7786

Номер для безкоштовної консультації

Facebook

Чи має колишня дружина сплачувати кредит за чоловіка?

          Дружина зобов’язана сплачувати кредитний борг чоловіка у разі, якщо вона безпосередньо брала участь у договорі позики, наприклад: дружина є одержувачем за договором кредитування; договір передбачає солідарну відповідальність; спільне майно використовувалось в якості застави; кредитний договір укладений і гроші витрачені в інтересах сім’ї. В усіх інших випадках дружина не зобов’язана сплачувати кредитну заборгованість чоловіка....

Читати далі

Чи зберігається за присяжним зарплата на роботі?

          За час виконання обов’язків присяжних у суді, їм сплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, сплачуються добові. Тому, за цей час зарплата за основним місцем роботи йому не нараховується, але зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання таких обов’язків не допускається....

Читати далі

Як отримати учбову відпустку?

          Трудове законодавство зобов’язує роботодавця сприяти працівникам, які навчаються та створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Таким працівникам надається додаткова відпустка у зв’язку з навчанням. Перелік видів навчальних закладів та період, на якій надається додаткова оплачувана відпустка містять Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки». Роботодавець на підприємстві будь-якої форми власності  зобов’язаний надати відпустку у зв’язку з навчанням на підставі виклику на сесію, оформленого учбовим закладом відповідно до вимог законодавства....

Читати далі

Чи можу я піти в декретну відпустку з декретної посади?

          Так, якщо Ваша відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами  розпочинається раніше дати закінчення Вашого строкового трудового договору. В протилежному випадку, роботодавець зобов’язаний Вас  працевлаштувати на цьому чи іншому підприємстві. На час працевлаштування за Вами має зберігатися  середня заробітна плата, але не більше ніж три місяці з дня закінчення терміну дії трудового договору....

Читати далі

Чи можу я відмовитися від спадщини?

          При спадкуванні за заповітом і за законом до спадкоємців переходять не лише права, пов’язані із спадковим майном, але й обов’язки померлої особи. З огляду на це, законодавством передбачене право спадкоємця відмовитися від спадщини. Спадкоємець може відмовитися  від спадщини лише в повному обсягу, часткова відмова законом не дозволяється....

Читати далі

Чи треба платити аліменти, якщо позбавили батьківських прав?

          Так, треба. Особа, яку позбавили батьківських прав, не звільняється від виконання батьківського обов’язку щодо утримання дитини. Припинення аліментних зобов’язань можливе тільки на загальних підставах, передбачених сімейним законодавством. Наприклад, після досягнення дитиною 18 років. Розмір аліментів, визначений за рішенням суду, може бути зменшено або збільшено за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених законом....

Читати далі

Коли я можу взяти відпустку: до декрету чи після нього?

          Трудове законодавство надає Вам право за власним бажання визначити це, а роботодавець зобов’язаний за Вашою заявою надати щорічну (основну і додаткову) відпустку перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї незалежно від тривалості роботи протягом робочого року. Якщо Ви вирішили використати щорічну відпустку після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, роботодавець зобов’язаний видати наказ (розпорядження) про надання щорічної відпустки. У такому разі наказ (розпорядження) про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має бути видано після закінчення щорічної відпустки....

Читати далі

Чи повинен я давати відповідь на адвокатський запит?

          Відповідно до статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів  з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.           Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, тягне...

Читати далі

Які пільги має ветеран праці?

          Стаття 7 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» містить низку пільг, які надаються ветеранам праці, в тому числі такі: щорічне медичне обстеження і диспансеризація; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир; звільнення від плати на землю. ...

Читати далі

Чи можу я змінити своє по батькові, якщо мені 14-ть років?

          Так, якщо Ви вже досягли 14-ти річного віку, можна змінити своє по батькові за згодою батьків або піклувальника. За згодою одного з батьків, це можна зробити, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно Вас або якщо відомості про батька внесені за заявою матері до актового запису про народження....

Читати далі