9:00 - 17:00

Час роботи Пн - Пт

+38067 318 7786

Номер для безкоштовної консультації

Facebook

Блог

Викторем > Блог (Page 18)

Розписка

Намагаючись захистити себе від недобросовісного партнера, люди вдаються до звичних засобів запобігання можливим проблемам. Одним з таких є написання розписки під час отримання грошей у борг, передачі майна на збереження тощо. Розписка – це документ, який підтверджує факт отримання грошових коштів, документів, майна, виконання зобов’язань. Вірно складена розписка може бути використана у якості доказу під час судового розгляду.   Як позичити гроші       Відповідно до статті 545 Цивільного кодексу України прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов'язання, повинен повернути його боржникові. У...

Читати далі

Суперечки між власником житла та іншими особами

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється за заявою особи, яка бажає припинити реєстрацію за відповідною адресою. Але, зняття з реєстрації може бути здійснено і без згоди особи, що проживає у житловому приміщенні власника за вимогою власника, якщо реєстрація місця проживання здійснювалася за згодою власника.   Ось тут, частіше за все, власники і стикаються із відсутністю добровільної згоди осіб на припинення реєстрації. Зазвичай, такі спори виникають між власником та колишнім власником, між власником та членами сім’ї (колишніми членами сім’ї) або іншими особами, які з тих чи інших причин проживають у житловому приміщенні власника.   Зняття реєстрації місця проживання: за згодою та без згоди   Відповідно до ч.2...

Читати далі

Законні вимоги споживача

Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості встановлені статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів».У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків товару, споживач має право вимагати: пропорційного зменшення ціни;безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків товару, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, споживач має право за своїм вибором вимагати: розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника). Зазначені...

Читати далі

Житлово-комунальні послуги

Споживачам житлово-комунальних послуг З червня 2018 року поступово буде вступати в силу закон України «Про житлово-комунальні послуги». Новий закон запроваджує численні зміни як для споживачів, так і для виконавців комунальних послуг. Що ви маєте знати про жкп Закон регулює відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими відходами, а також відносини, що виникають у процесі надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках. Договір про надання комунальних послуг Для отримання комунальних послуг споживач має право обрати модель...

Читати далі

Розірвання договору купівлі-продажу споживачем

Загальні положення про договір купівлі-продаж, роздрібну купівлю-продаж визначено главою 54 Цивільного кодексу України.Право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми гарантоване статтями 678, 684 Цивільного кодексу України та статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів». Підстави для розірвання договору: Виявлення недоліків товару;Придбання непридатного харчового продукту;Отримання некомплектного товару;Отримання товару з порушенням вимоги про тару та упаковку;Не отримання товару у встановлений договором строк. Вимога про розірвання договору та повернення сплаченої за товар суми, пред’являється на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни...

Читати далі

Обшук в Офісі

Якщо навіть на 100% Ви впевнені, що не причетні до жодного злочину, вірогідність проведення обшуку в вашому офісі чи на підприємстві залишається досить високою. Враховуючи те, що, як правило, обшук відбувається несподівано, до цієї слідчої дії варто бути готовим завжди.   Проведення обшуку регулюється 223, 234, 235, 236 статтями Кримінально-процесуального кодексу України. Обшук може бути проведений лише на підставі ухвали слідчого судді. В ухвалі обов’язково має бути зазначено: 1. строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2. інформацію про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3. положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4. адресу приміщення, в якому дозволено провести обшук; 5....

Читати далі

Адвокат з податків

Ви отримали акт про результати камеральної перевірки чи податкове повідомлення-рішення? Помилково сплатили податок не на той рахунок? Пропустили строк сплати податків? Чи є різниця між податковим зобов’язанням та штрафними (фінансовими) санкціями? Чи знаєте Ви, що про подання скарги необхідно окремо повідомити орган, рішення якого оскаржується? Як правильно визначити суми єдиного внеску, що належить до сплати? Куди звертатися – до Державної фіскальної служби чи територіального контролюючого органу, що видав рішення? Вам потрібна допомога - адвокат з податків? З того часу, як набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 року № 1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» на виконання відповідних положень Податкового...

Читати далі

Дотримання трудового законодавста

  КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ ТА ІНШИХ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 5 вересня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» (далі – «розпорядження №649»). Відповідно до цього розпорядження міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади необхідно переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.   До 5 жовтня 2018 р. Державна служба з питань праці, Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд України, Національна поліція, інші центральні органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування були зобов’язані провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску...

Читати далі

Рішення трудових спорів

Строки у вирішенні трудових спорів Строки звернення до суду для вирішення трудових спорів встановлено у статті 233 Кодексу Законів про працю України (далі – «КЗпП»).   Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду: 1.В тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права; 2.В місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки у справах про звільнення; 3.Без обмеження будь-яким строком з позовом про стягнення належної йому заробітної плати у разі порушення законодавства про оплату праці; Власник або уповноважений ним орган...

Читати далі

Звільнення

Звільнення за власним бажанням Або за угодою сторін Найбільш поширеними серед підстав припинення трудового договору, у застосуванні вважаються припинення трудового договору (звільнення) за власним бажанням та за угодою сторін.   Стаття 38 КЗпП регулює звільнення з роботи працівника за власним бажанням, який має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк. Працівнику необхідно попередити про своє бажання власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Письмова заява працівника, в якій він зазначає дату звільнення та причину звільнення «власне бажання» або іншу поважну причину, вважається фактом попередження роботодавця. Дата реєстрації заяви в журналі вхідної кореспонденції підприємства є датою подання заяви на звільнення. Якщо...

Читати далі