9:00 - 17:00

Час роботи Пн - Пт

+38067 318 7786

Номер для безкоштовної консультації

Facebook

Як укласти шлюбний договір?

          Шлюбний договір укладається письмово, із нотаріальним посвідченням, подружжям або особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. Шлюбний договір визначає майнові відносини між подружжям, але не регулює особисті відносини між ними та за участю дітей. У шлюбному договорі заборонено ставити будь-кого з подружжя у невигідне матеріальне становище та зменшувати обсяг прав дитини, встановлених за законом....

Читати далі

Чи може дитина відмовитися від спадщини?

          Так, від прийняття спадщини, належної малолітній дитині можуть відмовитися батьки, але лише з дозволу органу опіки і піклування. Неповнолітня особа віком від 14-ти років може особисто відмовитися від прийняття спадщини за згодою обох батьків (усиновлювачів) і органу опіки і піклування....

Читати далі

Що таке первинні документи?

          Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи власника на їх проведення. Податковий кодекс України передбачає, що платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інш., на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Отже, первинні документи є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій....

Читати далі

Як сплачувати штраф за кримінальною справою?

          Якщо Вам призначено сплатити штраф, за 26 статтею Кримінально-виконавчого кодексу України, маєте зробити це у місячний строк після набрання вироком суду законної сили. Документ про сплату штрафу необхідно надати до кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання. У разі призначення виплати штрафу з розстрочкою, засуджений зобов’язаний сплатити штраф певними частинами у розмірі та у строки, встановлені вироком суду, про що кримінально-виконавча інспекція теж має бути повідомлена....

Читати далі

Як отримати пенсію через смерть пенсіонера?

          Недоотримана пенсія, що належала померлому пенсіонеру сплачується Пенсійним фондом по місяць смерті включно. Члени сім’ї пенсіонера, які проживали разом з ним на день його смерті мають право звернутися до Пенсійного фонду, де померлий перебував на обліку протягом шести місяців з дня смерті. Для отримання виплати необхідно надати відповідну заяву, паспорт, свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки та факт спільного проживання чи перебування на утриманні померлого. При наявності кількох членів сім’ї, що мають право на цю виплату, вона розподіляється між ними порівну....

Читати далі

Чи зобов’язані сплачувати премію, якщо я у декреті?

          Так, якщо це передбачено у внутрішніх нормативних актах Вашого підприємства. Наприклад, положення про преміювання визначає конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників. У такому положенні визначається коло працівників, що підлягають преміюванню, показники та умови преміювання, розмір премії та її періодичність; порядок та підстави для збільшення (чи зменшення) розміру премії окремим працівникам або позбавлення її....

Читати далі

Як прописати дитину без згоди другого з батьків?

          Згідно з цивільним законодавством України, місце проживання дитини має відповідати місцю проживання батьків або одного з них. Місце проживання дитини визначається за домовленістю батьків, отже для реєстрація місця проживання дитини необхідно отримати згоду другого з батьків. Без згоди другого з батьків зареєструвати місце проживання дитини можна за рішенням суду....

Читати далі

Як отримати дублікат?

           Дублікат (повторний документ) — це другий примірник документа, який має ту ж юридичну силу, що й оригінал, містить ту саму інформацію, що і оригінал документу. Дублікат документа видається в разі втрати або псування оригіналу. Після видачі дубліката, оригінал документа втрачає свою юридичну силу. Для отримання дублікату слід звертатися в той державний орган, який видавав оригінал, а у разі припинення його діяльності - до правонаступника такого органу або архівної установи. Від оригіналу дублікат відрізняється тим, що у правому верхньому куті є позначка «Дублікат»....

Читати далі

Чи маю я право на додаткову відпустку, якщо синові вже 15-ть років?

            Так, якщо Ви маєте право на додаткову соціальну відпустку за двох або більше дітей віком до 15-ти років і в поточному році Вашій дитині виповнюється 15-ть років  (граничний вік, який дає право на соціальну відпустку), така відпустка надається протягом цього року в повному розмірі. Якщо ж Ви з якихось причин не скористаєтеся правом на додаткову відпустку, то маєте право використати її у наступних роках. А у разі звільнення, незалежно від підстав, маєте отримати компенсацію за невикористану відпустку....

Читати далі

Як створити благодійну організацію?

            Засновник чи засновники благодійної організації мають визначитися з організаційно-правовою формою (благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд ), підготувати та затвердити установчий акт про створення такої організації та її статут. Установчі документи повинні містити найменування благодійної організації, цілі та сфери її діяльності, склад, порядок призначення та припинення повноважень органів управління, порядок їх діяльності, права та обов’язки учасників, порядок їх прийняття і виключення та інше. Благодійні організації підлягають державній реєстрації за місцем знаходження і набувають прав та обов’язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації....

Читати далі