9:00 - 17:00

Час роботи Пн - Пт

+38067 318 7786

Номер для безкоштовної консультації

Facebook

 

Рішення трудових спорів

High moral and ethics standards.
Викторем > Трудове право  > Рішення трудових спорів

Рішення трудових спорів

Строки у вирішенні трудових спорів

Строки звернення до суду для вирішення трудових спорів встановлено

у статті 233 Кодексу Законів про працю України (далі – «КЗпП»).

 

Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду:

  • 1.В тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права;
  • 2.В місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки у справах про звільнення;
  • 3.Без обмеження будь-яким строком з позовом про стягнення належної йому заробітної плати у разі порушення законодавства про оплату праці;

Власник або уповноважений ним орган може звернутися до суду з вимогою про стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, протягом одного року з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Спірним є питання щодо обчислення строку звернення до суду з вимогою застосування відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП.

Відповідно до ст. 117 КЗпП в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Отже, позов про застосування відповідальності, передбаченою ст.117 КЗпП – це спір про стягнення заробітної плати чи спір про порушення права працівника?

В першому випадку строк звернення до суду необмежений, в другому – встановлено тримісячний строк з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

Відповідь на це питання можна знайти у Постанові Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24 грудня 1999 року «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» (далі – «Постанова»), в якій зазначено, що підставою для застосування відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП, є не проведення розрахунку з працівником у день звільнення або, якщо в цей день працівник не був на роботі, наступного дня після його звернення з вимогою про розрахунок.

У цьому випадку, перебіг тримісячного строку звернення до суду починається з наступного дня після проведення зазначених виплат незалежно від тривалості затримки розрахунку.

Також, у Постанові зазначено, що пропуск без поважних причин тримісячного строку звернення до суду є самостійною підставою для відмови в позові, однак якщо суд установить, що останній є необґрунтованим, він відмовляє в його задоволенні саме з цих підстав.

Отже, якщо фактичний розрахунок з працівником не відбувся, то строк звернення до суду з вимогою про стягнення заробітної плати та застосування відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП є необмеженим. А у разі проведення фактичного розрахунку, строк звернення до суду з позовною заявою про застосування відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП, обмежений строком встановленим у ч. 1 ст. 233 КЗпП.

Виникли запитання щодо правомірності вимоги у трудовому спорі? Звертайтесь до юридичної компанії «Вікторем». Ми допоможемо захистити Ваші права!