9:00 - 17:00

Час роботи Пн - Пт

+38067 318 7786

Номер для безкоштовної консультації

Facebook

Звільнення

Викторем > Трудове право  > Звільнення

Звільнення

Звільнення за власним бажанням Або за угодою сторін

Найбільш поширеними серед підстав припинення трудового договору, у застосуванні вважаються припинення трудового договору (звільнення) за власним бажанням та за угодою сторін.

 

Стаття 38 КЗпП регулює звільнення з роботи працівника за власним бажанням, який має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк. Працівнику необхідно попередити про своє бажання власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Письмова заява працівника, в якій він зазначає дату звільнення та причину звільнення «власне бажання» або іншу поважну причину, вважається фактом попередження роботодавця. Дата реєстрації заяви в журналі вхідної кореспонденції підприємства є датою подання заяви на звільнення. Якщо роботодавець відмовляється прийняти заяву, працівник може відправити її поштою.

Працівник може подати заяву про звільнення як під час роботи, так і під час відпустки, тимчасової непрацездатності, відрядження або відсутності на робочому місці з яких-небудь інших причин. Принциповим є лише факт попередження роботодавця про намір працівника припинити трудові відносини, у письмовому вигляді і не пізніше, ніж за два тижні.

У випадку, якщо працівник до звільнення з моменту подання заяви (навіть коли наказ про звільнення вже підписаний) змінює своє рішення щодо звільнення і бажає далі працювати на даному підприємстві, то звільнення працівника не проводиться (за умови, що на його місце не запрошений інший працівник, якому не може бути відмовлено в укладанні трудового договору). Також трудовий договір залишається діючим, а заява працівника про звільнення втрачає свою чинність, коли працівник не був звільнений з роботи у визначений термін (тобто працівнику не видана трудова книжка та не здійснений розрахунок), якщо, звісно, працівник не змінив свого бажання звільнитися.

Стаття 36, п.1 КЗпП надає сторонам трудових відносин право припинити їх за взаємною угодою. Бажання припинити трудовий договір за угодою сторін може виявити як працівник, так і роботодавець. Причому, таким чином може бути припинений як трудовий договір, укладений на невизначений строк, так і строковий трудовий договір. При звільненні за угодою сторін не потрібно письмове попередження від працівника за два тижні, як це передбачено при звільненні за власним бажанням.

Згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити прохання працівника про звільнення до закінчення терміну попередження не означає, що трудовий договір припинений за угодою сторін, якщо не було домовленості сторін спеціально про цю підставу припинення трудового договору. При відсутності згоди кожної сторони на пропозицію іншої, розірвання трудового договору проводиться за ініціативою працівника чи за ініціативою роботодавця. Працівник може звільнитися з роботи за угодою сторін, якщо сторони досягли угоди про припинення трудового договору, тобто сторона, якій було висловлено бажання про припинення погоджується з цим. Таким же чином, сторони можуть домовитися і про анулювання попередньої домовленості. Дата припинення трудового договору визначається сторонами.

Завдяки професійним консультаціям спеціалістів юридичної компанії «Вікторем», Ви можете позбавити себе необхідності брати участь у судовій тяганині з трудових спорів.