9:00 - 17:00

Час роботи Пн - Пт

+38067 318 7786

Номер для безкоштовної консультації

Facebook

 

Коммерційна таємниця

High moral and ethics standards.
Викторем > Господарська діяльність  > Коммерційна таємниця

Коммерційна таємниця

Якщо Ваша компанія займає успішну позицію на сучасному бізнес-ринку або докладає зусиль, щоб її зайняти, скоріше за все, вона володіє відомостями технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, розголошення яких може завдати шкоди інтересам компанії.

Саме такі відомості, стаття 505 Цивільного кодексу України називає комерційною таємницею – тобто інформацією, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Ознаками комерційної таємниці є:

 • Інформативність (комерційна таємниця – це, насамперед, інформація повідомлена усно, зафіксована письмово, виражена графічно тощо);
 • Конфіденційність (інформацією володіє обмежене коло осіб);
 • Комерційна цінність (володіння такою інформацією надає економічні переваги в силу того, що інші особи не мають такої інформації, наприклад, отримання більшого прибутку від реалізації продукції, виробленої із застосуванням конфіденційних технологій);
 • Захищеність такої інформації (система заходів, спрямована на запобігання розголошення (витоку) такої інформації).

До комерційної таємниці можуть бути віднесені відомості щодо рівню прибутку і цінової політики; плани розвитку компанії; відомості про угоди, укладені або майбутні та все, що пов’язане з умовами угод; власні винаходи та раціоналізаторські пропозиції; власні маркетингові дослідження тощо.

Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються самостійно її власником з дотриманням чинного законодавства. Компанія має право розпоряджатися такою інформацією на власний розсуд і здійснювати щодо неї будь-які законні дії, не порушуючи при цьому права третіх осіб. Треба зауважити, що не вся інформація може бути віднесена до комерційної таємниці. Таку інформацію визначає Постанова Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.1993

Про перелік відомостей, які не становлять комерційної таємниці», а саме:

 • установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;
 • інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
 • дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів;
 • відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
 • документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
 • інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;
 • документи про платоспроможність;
 • відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
 • відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Для того, щоб комерційна таємниця відповідала ознакам, передбаченим чинним законодавством та підтверджувала свій статус інформації, привабливість якої саме у перевагах, існує низка заходів, спрямованих на ефективне забезпечення захисту інтересів компанії.

Одним із таких юридичних засобів є складання Положення про комерційну таємницю. Для того, щоб цей документ виявився потужним інструментом захисту, необхідно дотримуватися відповідної логіки і послідовності, володіти певними знаннями і досвідом під час його створення та виконання.

Саме в такому випадку, спеціалісти юридичної компанії «Вікторем» готові прийти Вам на допомогу та надати необхідні роз’яснення та консультації.